Blagoveshenka Gated Community on Pyatnitskoye Highway, 14th km

PHOTO GALLERY